Patent detail

Potenciostat

HÁZE, J. FUJCIK, L. PAVLÍK, M. PROKOP, R. BOHRN, M. KLEDROWETZ, V.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se integrované, inteligentní, elektrochemické zařízení, které je schopno měřit přítomnost a množství biologicky a toxicky významných látek v kapalinách. Jedná se zejména o analýzu krve, moči a potu člověka pro medicínské účely. Druhá varianta využití je zaměřena na analýzu toxických látek v kapalinách například pro analýzu spodních vod. Zařízení sestává z elektrodové měřicí části (čidla), integrovaného nanopotenciostatu, pomocných obvodů (připojení k PC, NTB atp). Výsledné zařízení je schopno využívat/vyhodnocovat řadu analýz jako je cyklická voltametrie, C/t charakteristiky, pH kapaliny atp. Navržená koncepce umožňuje sledovat chemické a biochemické děje v kapalinách bez ztráty informací měřeného signálu. Jedná se zejména o skokové změny v roztocích kapalin, kdy je do roztoku přidána pomocná látka.

Keywords

nanopotenciostat, biomedicína, analýza toxických látek

Patent number

27993

Date of registration

23.03.2015

Date of expiry

23.03.2018

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně

Documents