Publication detail

History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs

KOTON, J. HERENCSÁR, N. VENCLOVSKÝ, M.

Original Title

History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs

Czech Title

Historie, vývoj a nové výsledky v návrhu syntetických pasivních prvků využívající CFTAs

English Title

History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

After the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper gives a short review of the CFTA and mainly focuses on the synthetic floating and grounded passive element design, which can also be electronically controllable. Except the design of synthetic inductors, also possible realizations of floating and grounded capacitors and resistors are described, where the value of these passive elements can be adjusted by means of active elements' parameters. For the design of the corresponding circuit realizations, the Mason-Coates signal flow graph approach is used. The performance of some discussed synthetic elements is verified and evaluated by Spice simulations on simple analog frequency filters.

Czech abstract

Po prezentaci aktivního prvku Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) tento našel své uplatnění při návrhu řady lineárních a nelineární analogových funkčních bloků. Tento článek poskytuje krátký přehled o CFTA a především se zaměřuje na návrh syntetických plovoucích a uzeměných pasivních prveků, které mohou být i elektronicky nastavitelné. Kromě návrhu syntetických induktorů jsou také uvedeny možné realizace plovoucího a uzemněnéhoi kapacitoru a rezistoru, kde hodnota těchto pasivních prvků lze nastavit pomocí parametrů aktivních prvků. Pro konstrukci odpovídajících obvodových realizací, je používán přístup Mason-Coates grafů signálových toků. Vlastnosti některých diskutovaných syntetických prvků je ověřena a vyhodnocena Spice simulacemi na jednoduchých analogových kmitočtových filtrů.

English abstract

After the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper gives a short review of the CFTA and mainly focuses on the synthetic floating and grounded passive element design, which can also be electronically controllable. Except the design of synthetic inductors, also possible realizations of floating and grounded capacitors and resistors are described, where the value of these passive elements can be adjusted by means of active elements' parameters. For the design of the corresponding circuit realizations, the Mason-Coates signal flow graph approach is used. The performance of some discussed synthetic elements is verified and evaluated by Spice simulations on simple analog frequency filters.

Keywords

CFTA, synthetic inductor, synthetic capacitor, synthetic resistor, frequency filter, signal processing

RIV year

2015

Released

31.03.2015

Publisher

International Society for Science and Engineering

Pages from

15

Pages to

26

Pages count

12

URL

Full text in the Digital Library

BibTex


@article{BUT113977,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Martin {Venclovský}",
 title="History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs",
 annote="After the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper gives a short review of the CFTA and mainly focuses on the synthetic floating and grounded passive element design, which can also be electronically controllable. Except the design of synthetic inductors, also possible realizations of floating and grounded capacitors and resistors are described, where the value of these passive elements can be adjusted by means of active elements' parameters. For the design of the corresponding circuit realizations, the Mason-Coates signal flow graph approach is used. The performance of some discussed synthetic elements is verified and evaluated by Spice simulations on simple analog frequency filters.",
 address="International Society for Science and Engineering",
 chapter="113977",
 doi="10.11601/ijates.v4i1.113",
 howpublished="online",
 institution="International Society for Science and Engineering",
 number="1",
 volume="4",
 year="2015",
 month="march",
 pages="15--26",
 publisher="International Society for Science and Engineering",
 type="journal article"
}