Publication detail

Reliability and Availability Calculation for the Educational Laboratory

OUJEZSKÝ, V. NOVOTNÝ, B.

Original Title

Reliability and Availability Calculation for the Educational Laboratory

Czech Title

Výpočet spolehlivosti a dostupnosti výukové laboratoře

English Title

Reliability and Availability Calculation for the Educational Laboratory

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The basic task was to define the reliability of network equipment in the Laboratory of Transport Networks which is a part of "Sensor, Information and Communication Systems" research center (SIX). The whole educational process in the laboratory depends on the reliability of network equipment and our intention is to propose a method to define availability and reliability of used network equipment. It also serves the purpose of effective and predictable equipment renewal. This article describes mentioned method.

Czech abstract

Základním úkolem bylo definovat spolehlivost síťových zařízení laboratoře transportních sítí, která je součástí výzkumného centra SIX. Celkový vzdělávací proces v laboratoři je také závislý na spolehlivosti síťových zařízení a naší snahou je navrhnout metodu k definování dostupnosti a spolehlivosti použitých zařízení. Což poslouží k účinné a efektivní obnově zařízení. Tento článek popisuje zamýšlené metody.

English abstract

The basic task was to define the reliability of network equipment in the Laboratory of Transport Networks which is a part of "Sensor, Information and Communication Systems" research center (SIX). The whole educational process in the laboratory depends on the reliability of network equipment and our intention is to propose a method to define availability and reliability of used network equipment. It also serves the purpose of effective and predictable equipment renewal. This article describes mentioned method.

Keywords

availability, equipment, educational process, laboratory, reliability

RIV year

2015

Released

23.04.2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Book

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Edition number

1

Pages from

581

Pages to

588

Pages count

649

URL

BibTex


@inproceedings{BUT113941,
 author="Václav {Oujezský} and Bohumil {Novotný}",
 title="Reliability and Availability Calculation for the Educational Laboratory",
 annote="The basic task was to define the reliability of network equipment in the Laboratory of Transport Networks which is a part of "Sensor, Information and Communication Systems" research center (SIX). The whole educational process in the laboratory depends on the reliability of network equipment and our intention is to propose a method to define availability and reliability of used network equipment. It also serves the purpose of effective and predictable equipment renewal. This article describes mentioned method.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="113941",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="april",
 pages="581--588",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}