Patent detail

Způsob detekce živosti v biometrických systémech pomocí bezpečnostního senzoru na základě tepové frekvence

DRAHANSKÝ, M. HOMOLA, A.

Patent type

Patent

Abstract

Patent popisuje detekci živosti prstu pomocí změn pulsování barevných pixelů v obrazu bříška prstu, které odpovídá tepové frekvenci snímaného člověka. Podrobnosti viz http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1887324&lan=cs.

Keywords

detekce živosti, otisk prstu, pulsování obrazových pixelů, tepová frekvence

Patent number

304801

Date of registration

18.09.2014

Date of expiry

29.10.2024

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents