Patent detail

Vysokotlaký pádový viskozimetr

SKALICKÝ, L. ŠPERKA, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešeni se týká vysokotlakého pádového viskozimetru tvořeného svislým vysokotlakým válcem s osovým vývrtem zaplněným měřenou kapalinou stlačovanou násobičem tlaku, v níž se pohybuje tělísko, jehož pádová rychlost se snímá opticky. Z pádové rychlosti je poté vypočtena viskozita kapaliny při daném tlaku.

Keywords

reologie kapalin, mazivo, tlaková nádoba

Patent number

25926

Date of registration

01.10.2013

Date of expiry

12.08.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents