Publication detail

Guide to the world of international projects for young scientists

a kol.

Original Title

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

Czech Title

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

English Title

Guide to the world of international projects for young scientists

Type

book chapter

Language

cs

Original Abstract

Publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy.

Czech abstract

Publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy.

English abstract

A publication entitled Guide to the world of international projects for young scientists is the output of regional contact partner organizations RCO South Bohemia - ERA (coordinator outputs) RCO Liberec - ERA and RCO South Moravia - ERA. The publication aims to facilitate novice scientific researchers orientation in international research projects funded from public sources. Text is intended for readers who need to navigate in the issue, while no economic or other training that would facilitate orientation in this particular world. Text was therefore prepared to understand him as a lay person who is just starting to navigate in the world of science funding.

Keywords

science, infrastructure, project, international

Released

24.12.2014

Publisher

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Location

Brno

ISBN

978-80-87902-06-6

Book

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

90

Pages count

90

BibTex


@inbook{BUT113476,
 author="Jitka {Vacenovská}",
 title="Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce",
 annote="Publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy. 
",
 address="Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce",
 chapter="113476",
 howpublished="print",
 institution="Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.",
 year="2014",
 month="december",
 pages="1--90",
 publisher="Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.",
 type="book chapter"
}