Publication detail

Privacy-preserving security solution for cloud services

MALINA, L. HAJNÝ, J. DZURENDA, P. ZEMAN, V.

Original Title

Privacy-preserving security solution for cloud services

Czech Title

Bezpečnostní řešení zachovávající soukromí pro cloudové služby

English Title

Privacy-preserving security solution for cloud services

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

We propose a novel privacy-preserving security solution for cloud services. Our solution is based on an efficient non-bilinear group signature scheme providing the anonymous access to cloud services and shared storage servers. The novel solution offers anonymous authenticationfor registered users. Thus, users' personal attributes (age, valid registration, successful payment) can be proven without revealing users' identity, and users can use cloud services without any threat of profiling their behavior. However, if a user breaks provider's rules, his access right is revoked.

Czech abstract

Navrhujeme nové bezpečnostní řešení ochrany osobních údajů pro cloudové služby. Naše řešení je založeno na efektivním non-bilineárním skupinovém podpisu dat poskytující anonymní přístup ke cloudových službám a sdíleným serverům. Řešení nabízí anonymní autentizaci dat registrovaných uživatelů. Uživatel uplatní osobní atributy (věk, platná registrace, úspěšný platba), aniž by odhalil svojí identitu, pro využití cloudové služby bez hrozby profilování jeho chování. Nicméně, pokud pravidla poskytovatele poruší, jeho právo na přístup se zruší.

English abstract

We propose a novel privacy-preserving security solution for cloud services. Our solution is based on an efficient non-bilinear group signature scheme providing the anonymous access to cloud services and shared storage servers. The novel solution offers anonymous authenticationfor registered users. Thus, users' personal attributes (age, valid registration, successful payment) can be proven without revealing users' identity, and users can use cloud services without any threat of profiling their behavior. However, if a user breaks provider's rules, his access right is revoked.

Keywords

Anonymous authentication; Cloud services; Cryptography; Encryption; Group signatures; Privacy; Security

RIV year

2015

Released

18.03.2015

Pages from

20

Pages to

31

Pages count

12

URL

BibTex


@article{BUT113339,
 author="Lukáš {Malina} and Jan {Hajný} and Petr {Dzurenda} and Václav {Zeman}",
 title="Privacy-preserving security solution for cloud services",
 annote="We propose a novel privacy-preserving security solution for cloud services. Our solution is based on an efficient non-bilinear group signature scheme providing the anonymous access to cloud services and shared storage servers. The novel solution offers anonymous authenticationfor registered users. Thus, users' personal attributes (age, valid registration, successful payment) can be proven without revealing users' identity, and users can use cloud services without any threat of profiling their behavior. However, if a user breaks provider's rules, his access right is revoked.",
 chapter="113339",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="13",
 year="2015",
 month="march",
 pages="20--31",
 type="journal article"
}