Product detail

Funkční vzorek tepelného zásobníku

ŠŤASTNÍK, S. NEVŘIVOVÁ, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Vzorek tepelného zásobníku z hutného žárobetonu izolovaný zásypem Freeflow a obalem z aerogelových lamel a minerální vlny.

Keywords

tepelný zásobník

Create date

31.12.2014

Location

Alumistr Developement s.r.o., U výzkumu 603, Hrušovany u Brna, 664 62