Publication detail

Behavioral modeling of Digitally Adjustable Current Amplifier

POLÁK, J. LANGHAMMER, L. JEŘÁBEK, J.

Original Title

Behavioral modeling of Digitally Adjustable Current Amplifier

Czech Title

Behaviorální modelování digitálně nastavitelného proudového zesilovače

English Title

Behavioral modeling of Digitally Adjustable Current Amplifier

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

This article presents the digitally adjustable current amplifier (DACA) and its analog behavioral model (ABM), which is suitable for both ideal and advanced analysis of the function block using DACA as active element. There are four levels of this model, each being suitable for simulation of a certain degree of electronic circuits design (e.g. filters, oscillators, generators). Each model is presented through a schematic wiring in the simulation program OrCAD, including a description of equations representing specific functions in the given level of the simulation model. The design of individual levels is always verified using PSpice simulations. The ABM model has been developed based on practically measured values of a number of DACA amplifier samples. The simulation results for proposed levels of the ABM model are shown and compared with the results of the real measurements of the active element DACA.

Czech abstract

Tento článek představuje digitálně nastavitelný proudový zesilovač (DACA) a jeho analogový behaviorální model (ABM), který je vhodný jak pro ideální tak pokročilé analýzy funkčního bloku používajícího Daca jako aktivní prvek. K dispozici jsou čtyři úrovně tohoto modelu, z nichž každá je vhodná pro simulaci určitého stupně elektronických obvodů (např filtry, oscilátory, generátory). Každý model je prezentován pomocí schematického zapojení v simulačního programu OrCAD, včetně popisu rovnic, které představují konkrétní funkce v dané úrovni simulačního modelu. Návrh jednotlivých úrovní je vždy ověřen pomocí PSpice simulací. Model ABM byl vyvinut na základě prakticky naměřených hodnot několika vzorcích Daca zesilovače. Výsledky simulací pro návržených úrovní modelu ABM jsou zobrazeny a porovnány s výsledky reálného měření aktivního prvku DACA.

English abstract

This article presents the digitally adjustable current amplifier (DACA) and its analog behavioral model (ABM), which is suitable for both ideal and advanced analysis of the function block using DACA as active element. There are four levels of this model, each being suitable for simulation of a certain degree of electronic circuits design (e.g. filters, oscillators, generators). Each model is presented through a schematic wiring in the simulation program OrCAD, including a description of equations representing specific functions in the given level of the simulation model. The design of individual levels is always verified using PSpice simulations. The ABM model has been developed based on practically measured values of a number of DACA amplifier samples. The simulation results for proposed levels of the ABM model are shown and compared with the results of the real measurements of the active element DACA.

Keywords

Digitally adjustable current amplifier, controllable gain, DACA, ABM model, PSpice, modeling.

RIV year

2015

Released

03.03.2015

Publisher

International Science and Engineering Society, o.s.

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT113304,
 author="Josef {Polák} and Lukáš {Langhammer} and Jan {Jeřábek}",
 title="Behavioral modeling of Digitally Adjustable Current Amplifier",
 annote="This article presents the digitally adjustable current amplifier (DACA) and its analog behavioral model (ABM), which is suitable for both ideal and advanced analysis of the function block using DACA as active element. There are four levels of this model, each being suitable for simulation of a certain degree of electronic circuits design (e.g. filters, oscillators, generators). Each model is presented through a schematic wiring in the simulation program OrCAD, including a description of equations representing specific functions in the given level of the simulation model. The design of individual levels is always verified using PSpice simulations. The ABM model has been developed based on practically measured values of a number of DACA amplifier samples. The simulation results for proposed levels of the ABM model are shown and compared with the results of the real measurements of the active element DACA.
",
 address="International Science and Engineering Society, o.s.",
 chapter="113304",
 doi="10.11601/ijates.v4i1.104",
 howpublished="online",
 institution="International Science and Engineering Society, o.s.",
 number="1",
 volume="4",
 year="2015",
 month="march",
 pages="1--7",
 publisher="International Science and Engineering Society, o.s.",
 type="journal article"
}