Publication detail

Automatizace astronomického určování polohy

Original Title

Automatizace astronomického určování polohy

Czech Title

Automatizace astronomického určování polohy

Language

cs

Original Abstract

Teze habilitační práce zaměřené na automatizaci astronomického určování polohy bodů na zemském povrchu.

Czech abstract

Teze habilitační práce zaměřené na automatizaci astronomického určování polohy bodů na zemském povrchu.

BibTex


@book{BUT113280,
 author="Radovan {Machotka}",
 title="Automatizace astronomického určování polohy",
 annote="Teze habilitační práce zaměřené na automatizaci astronomického určování polohy bodů na zemském povrchu.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Automatizace astronomického určování polohy",
 chapter="113280",
 edition="Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2014",
 month="march",
 pages="1--33",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}