Product detail

Modul zálohování napájení kritických obvodů EEC na bázi termoelektrického generátoru

ANČÍK, Z. JANÁK, L. HADAŠ, Z. VETIŠKA, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Záložní termoelektrický generátor pro letecké aplikace je určen pro napájení kritických nízko-příkonových obvodů řídicí elektroniky leteckého motoru. Teplotní gradient nutný pro výrobu el. energie je tvořen obalem leteckého motoru (cca 180 C, teplá strana) a přirozenou konvekcí do okolního prostoru (cca 80 C, studená strana). Termoelektrická přeměna energie je realizována pomocí 3 MEMS termoelektrických modulů Micropelt TGP-751. Maximální výkon generátoru je 200 mW.

Keywords

termoelektrický generátor, energy harvesting, ECU, TEG, záložní zdroj

Create date

15.01.2015

Location

FSI VUT v Brně, A4/716

Documents