Patent detail

Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách

KRČMA, F.

Patent type

Utility model

Abstract

Předmětem užitného vzoru je systém trysky umožňující generaci plazmového jetu uvnitř různých částečně vodivých kapalin. Systém umožňuje generaci plazmatu od stejnosměrného (v obou polaritách) až po mikrovlnné.

Keywords

výboje v kapalinách, plasmový jet v kapalině, diafragmový/kapilární výboj

Patent number

27173

Date of registration

14.07.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www