Publication detail

Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech

ANTON, O. CIKRLE, P. HEŘMÁNKOVÁ, V. HOBST, L.

Original Title

Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech

Czech Title

Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech

Language

cs

Original Abstract

Georadar (v anglofonní oblasti GPR – ground penetrating radar) je metoda založená na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů (frekvence řádově stovky MHz až jednotky GHz) do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odrazů od překážek. Dosah georadaru dle prostředí činí až 15 m. Metoda je dnes již standardně využívaná k lokalizaci nehomogenit v zemním prostředí (archeologické průzkumy, vyhledávání polohy potrubí apod.), dále k lokalizaci dutin za stěnami a ostěním tunelů, chodeb a stok a v poslední době je metoda využívána pro lokalizaci ocelové výztuže a dalších nehomogenit v betonu při diagnostice železobetonových konstrukcí.

Czech abstract

Georadar (v anglofonní oblasti GPR – ground penetrating radar) je metoda založená na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů (frekvence řádově stovky MHz až jednotky GHz) do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odrazů od překážek. Dosah georadaru dle prostředí činí až 15 m. Metoda je dnes již standardně využívaná k lokalizaci nehomogenit v zemním prostředí (archeologické průzkumy, vyhledávání polohy potrubí apod.), dále k lokalizaci dutin za stěnami a ostěním tunelů, chodeb a stok a v poslední době je metoda využívána pro lokalizaci ocelové výztuže a dalších nehomogenit v betonu při diagnostice železobetonových konstrukcí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT112798,
 author="Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Věra {Heřmánková} and Leonard {Hobst}",
 title="Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech",
 annote="Georadar (v anglofonní oblasti GPR – ground penetrating radar) je metoda založená na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických pulzů (frekvence řádově stovky MHz až jednotky GHz) do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odrazů od překážek. Dosah georadaru dle prostředí činí až 15 m. Metoda je dnes již standardně využívaná k lokalizaci nehomogenit v zemním prostředí (archeologické průzkumy, vyhledávání polohy potrubí apod.), dále k lokalizaci dutin za stěnami a ostěním tunelů, chodeb a stok a v poslední době je metoda využívána pro lokalizaci ocelové výztuže a dalších nehomogenit v betonu při diagnostice železobetonových konstrukcí.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials",
 chapter="112798",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2014",
 month="june",
 pages="385--395",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava"
}