Publication detail

Další měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění

BÍLEK, P.

Original Title

Další měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění

Czech Title

Další měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Jde o další praktické odzkoušení vyvinuté magnetické metody na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích. Magnetickou sondou byla měřena část lamely ostění tunelu a srovnávány výsledky s odebranými vzorky z místa měření, které budou následně podrobeny destruktivním zkouškám.

Czech abstract

V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Jde o další praktické odzkoušení vyvinuté magnetické metody na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích. Magnetickou sondou byla měřena část lamely ostění tunelu a srovnávány výsledky s odebranými vzorky z místa měření, které budou následně podrobeny destruktivním zkouškám.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT112712,
 author="Petr {Bílek}",
 title="Další měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění",
 annote="V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. 
Jde o další praktické odzkoušení vyvinuté magnetické metody na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích. Magnetickou sondou byla měřena část lamely ostění tunelu a srovnávány výsledky s odebranými vzorky z místa měření, které budou následně podrobeny destruktivním zkouškám.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2015",
 chapter="112712",
 edition="Juniorstav",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="january",
 pages="1--6",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}