Publication detail

MNOHONÁSOBNÁ HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKA – SÚČASŤ NOVÉHO OBCHODNÉHO MODELU V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Original Title

MNOHONÁSOBNÁ HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKA – SÚČASŤ NOVÉHO OBCHODNÉHO MODELU V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Language

sk

Original Abstract

Trvalo udržateľný rozvoj, ktorý pozostáva z ekonokmickej, environmentálnej a spoločenskej dimenzie sa stáva stredobodom pozornosti podnikov. Téma článku je opois mnohonásobnej hodnty pre zákazníka ako súčasť nového business modelu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Použité metódy pozostávajú zo zberu sekundárnych poznatkov, ktoré boli neskôr analyzované pomocou porovnania, aby sa umožnilo zhodnotenie názorov rôznych autorov na danú tému. 4lánok je rozdelený do piatich častí. Tvrdenia spojené s nutnosťou sa zaoberať novými business modelmi založenými na tvrobe mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka sú uvedené v závere článku. Modely predstavujú nový systémový nástroj,ktorý umožňuje spojenie kľúčových častí podniku; vytovriť rámec pre analýzu; zlepšiť konkurencieschopnosť podniku a definovať strategický vývoj jeho podnikateľlských aktivít.

BibTex


@inproceedings{BUT112291,
 author="Peter {Kita}",
 title="MNOHONÁSOBNÁ HODNOTA PRE ZÁKAZNÍKA – SÚČASŤ NOVÉHO OBCHODNÉHO MODELU V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA",
 annote="Trvalo udržateľný rozvoj, ktorý pozostáva z ekonokmickej, environmentálnej a spoločenskej dimenzie sa stáva stredobodom pozornosti podnikov. Téma článku je opois mnohonásobnej hodnty pre zákazníka ako súčasť nového business modelu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Použité metódy pozostávajú zo zberu sekundárnych poznatkov, ktoré boli neskôr analyzované pomocou porovnania, aby sa umožnilo zhodnotenie názorov rôznych autorov na danú tému. 4lánok je rozdelený do piatich častí. Tvrdenia spojené s nutnosťou sa zaoberať novými business modelmi založenými na tvrobe mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka sú uvedené v závere článku. Modely predstavujú nový systémový nástroj,ktorý umožňuje spojenie kľúčových častí podniku; vytovriť rámec pre analýzu; zlepšiť konkurencieschopnosť podniku a definovať strategický vývoj jeho podnikateľlských aktivít.",
 address="Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
 booktitle="VII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ KARVINÁ 7. LISTOPADU 2014",
 chapter="112291",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
 year="2014",
 month="november",
 pages="396--406",
 publisher="Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
 type="conference paper"
}