Publication detail

Integrácia udržateľného vytvárania mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka v novom obchodnom modeli podniku

Original Title

Integrácia udržateľného vytvárania mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka v novom obchodnom modeli podniku

Language

sk

Original Abstract

Mnohonásobná hodnota pre zákazníka, v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, zahŕňa nielen materiálne aspekty produktov, ale aj nemateriálne, t. j. environmentálne a spoločenské aspekty, ktoré majú dosah na imidž podniku a jeho udržateľnosť. Cieľom článku je charakterizovanie mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka z hľadiska udržateľnosti jej tvorby a jej integrácia v novom obchodnom modeli podniku. Článok tvorí päť častí. V prvej časti je charakterizovaná téma a štruktúra článku. Teoretické aspekty sú predmetom druhej časti. V rámci nej je uvedený prehľad názorov na udržateľné vytváranie viacnásobnej hodnoty. V tretej časti sa charakterizujú prvky obchodného modelu. Rekonfigurácia podniku v podmienkach trvale udržateľného rozvoja je predmetom štvrtej časti. Piata časť článku obsahuje záver.

BibTex


@inproceedings{BUT112288,
 author="Peter {Kita}",
 title="Integrácia udržateľného vytvárania mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka v novom obchodnom modeli podniku

",
 annote="Mnohonásobná hodnota pre zákazníka, v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, zahŕňa nielen materiálne aspekty produktov, ale aj nemateriálne, t. j. environmentálne a spoločenské aspekty, ktoré majú dosah na imidž podniku a jeho udržateľnosť. Cieľom článku je charakterizovanie mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka z hľadiska udržateľnosti jej tvorby a jej integrácia v novom obchodnom modeli podniku. Článok tvorí päť častí. V prvej časti je charakterizovaná téma a štruktúra článku. Teoretické aspekty sú predmetom druhej časti. V rámci nej je uvedený prehľad názorov na udržateľné vytváranie viacnásobnej hodnoty. V tretej časti sa charakterizujú prvky obchodného modelu. Rekonfigurácia podniku v podmienkach trvale udržateľného rozvoja je predmetom štvrtej časti. Piata časť článku obsahuje záver.",
 address="Podnikovohospodáska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave",
 booktitle="Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania, Zborník recenzovaných príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie",
 chapter="112288",
 edition="2",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Podnikovohospodáska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave",
 year="2014",
 month="october",
 pages="252--259",
 publisher="Podnikovohospodáska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}