Publication detail

Logistické řízení podniku v 21. století

Original Title

Logistické řízení podniku v 21. století

Czech Title

Logistické řízení podniku v 21. století

Language

cs

Original Abstract

V současné době je logistické řízení podniku determinováno síťovou proměnou vnějšího podnikatelského okolí, ale i vnitřních zásad a pravidel plánování, organizace a realizace každé výrobní zakázky. Cílem této publikace je představit nejnovější vývojové trendy z oblasti logistického řízení výrobních procesů v kontextu topologie dnešních i budoucích výrobních systémů. Autoři předkládají identifikaci a analýzu společného řízení výrobní zakázky v dnešním síťovém prostředí, ale stejně tak i zdůrazňují vzájemné vazby mezi výrobním systémem a logistickou koncepcí podniku v 21. století, jako nedílný atribut produktivity, efektivnosti, ale i konkurenceschopnosti nejen průmyslových výrobních podniku.

Czech abstract

V současné době je logistické řízení podniku determinováno síťovou proměnou vnějšího podnikatelského okolí, ale i vnitřních zásad a pravidel plánování, organizace a realizace každé výrobní zakázky. Cílem této publikace je představit nejnovější vývojové trendy z oblasti logistického řízení výrobních procesů v kontextu topologie dnešních i budoucích výrobních systémů. Autoři předkládají identifikaci a analýzu společného řízení výrobní zakázky v dnešním síťovém prostředí, ale stejně tak i zdůrazňují vzájemné vazby mezi výrobním systémem a logistickou koncepcí podniku v 21. století, jako nedílný atribut produktivity, efektivnosti, ale i konkurenceschopnosti nejen průmyslových výrobních podniku.

BibTex


@book{BUT112235,
 author="Vladimír {Bartošek} and Josef {Šunka} and Matúš {Varjan}",
 title="Logistické řízení podniku v 21. století",
 annote="V současné době je logistické řízení podniku determinováno síťovou proměnou vnějšího podnikatelského okolí, ale i vnitřních zásad a pravidel plánování, organizace a realizace každé výrobní zakázky. Cílem této publikace je představit nejnovější vývojové trendy z oblasti logistického řízení výrobních procesů v kontextu topologie dnešních i budoucích výrobních systémů. Autoři předkládají identifikaci a analýzu společného řízení výrobní zakázky v dnešním síťovém prostředí, ale stejně tak i zdůrazňují vzájemné vazby mezi výrobním systémem a logistickou koncepcí podniku v 21. století, jako nedílný atribut produktivity, efektivnosti, ale i konkurenceschopnosti nejen průmyslových výrobních podniku.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="112235",
 edition="CERM",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2014",
 month="november",
 pages="1--166",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}