Publication detail

KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Original Title

KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Czech Title

KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Language

cs

Original Abstract

V předkládané výzkumné studii je pozornost věnována měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. Na základě získaných poznatků z provedeného sekundárního výzkumu byl stanoven cíl této vědecké studie - vytvořit soubor důležitých faktorů měření spokojenosti studentů s kvalitou vysokých škol. Z poznatků z provedeného sekundárního výzkumu dále vyplynula potřeba uskutečnění primárního výzkumu na širší geografickou oblast, než je pouze území České republiky. Výzkum je proto zaměřen na oblast střední Evropy, konkrétně na následující země: Česko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Czech abstract

V předkládané výzkumné studii je pozornost věnována měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. Na základě získaných poznatků z provedeného sekundárního výzkumu byl stanoven cíl této vědecké studie - vytvořit soubor důležitých faktorů měření spokojenosti studentů s kvalitou vysokých škol. Z poznatků z provedeného sekundárního výzkumu dále vyplynula potřeba uskutečnění primárního výzkumu na širší geografickou oblast, než je pouze území České republiky. Výzkum je proto zaměřen na oblast střední Evropy, konkrétně na následující země: Česko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko.

BibTex


@article{BUT112163,
 author="David {Schüller} and Martina {Rašticová}",
 title="KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL
Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ",
 annote="V předkládané výzkumné studii je pozornost věnována měření spokojenosti studentů
s kvalitou služeb vysokých škol. Na základě získaných poznatků z provedeného
sekundárního výzkumu byl stanoven cíl této vědecké studie - vytvořit soubor důležitých
faktorů měření spokojenosti studentů s kvalitou vysokých škol. Z poznatků z provedeného
sekundárního výzkumu dále vyplynula potřeba uskutečnění primárního výzkumu na širší
geografickou oblast, než je pouze území České republiky. Výzkum je proto zaměřen
na oblast střední Evropy, konkrétně na následující země: Česko, Německo, Polsko,
Rakousko a Slovensko.",
 address="The University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration",
 chapter="112163",
 howpublished="online",
 institution="The University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration",
 number="32",
 volume="21",
 year="2014",
 month="december",
 pages="98--108",
 publisher="The University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration",
 type="journal article - other"
}