Publication detail

Změna obsahu dusíku během vakuování v elektrické vakuové indukční peci

ŠENBERGER, J. PERNICA, V. PEŠEK, J.

Original Title

Změna obsahu dusíku během vakuování v elektrické vakuové indukční peci

Czech Title

Změna obsahu dusíku během vakuování v elektrické vakuové indukční peci

Language

cs

Original Abstract

Změna obsahu dusíku ve vakuové indukční peci. Kinetický model pro změnu dusíku během vakuování ve vysokolegovaných ocelích. Experimentální stanovení kinetické konstanty v navrženém modelu. Porovnání modelovaného průběhu dusíku v oceli s experimentálně naměřenými daty.

Czech abstract

Změna obsahu dusíku ve vakuové indukční peci. Kinetický model pro změnu dusíku během vakuování ve vysokolegovaných ocelích. Experimentální stanovení kinetické konstanty v navrženém modelu. Porovnání modelovaného průběhu dusíku v oceli s experimentálně naměřenými daty.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT112058,
 author="Jaroslav {Šenberger} and Vítězslav {Pernica} and Jakub {Pešek}",
 title="Změna obsahu dusíku během vakuování v elektrické vakuové indukční peci",
 annote="Změna obsahu dusíku ve vakuové indukční peci. Kinetický model pro změnu dusíku během vakuování ve vysokolegovaných ocelích. Experimentální stanovení kinetické konstanty v navrženém modelu. Porovnání modelovaného průběhu dusíku v oceli s experimentálně naměřenými daty.",
 address="Česká slévárenská společnost",
 booktitle="Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů Blok A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty",
 chapter="112058",
 howpublished="print",
 institution="Česká slévárenská společnost",
 year="2014",
 month="november",
 pages="39--44",
 publisher="Česká slévárenská společnost",
 type="conference paper"
}