Product detail

Aplikace pro správu konferenčního systému

ANDRŠ, O. KOVÁŘ, J. HADAŠ, Z. KREJSA, J.

Product type

software

Abstract

Vytvořná aplikace slouží pro online správu konferenčního systému mezinárodních konferencí. Pomocí této aplikace lze provádět správu účtů účastníků konference, správu jejich čláků, recenzí a plateb. Její další funkcí je generování průběžných sjetin a zálohování dat z konferenční databáze.

Keywords

aplikace, konferenční systém

Create date

05.12.2014

Location

B1/313

www