Publication detail

Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů

KOLESA, P. SMILEK, J. KLUČÁKOVÁ, M.

Original Title

Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů

Czech Title

Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů

Language

cs

Original Abstract

Předložená práce spočívala ve studiu interakcí biopolymeru s modelovou sondou ve formě organického azobarviva a to prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Cílem bylo otestovat a optimalizovat jednoduchou laboratorní techniku - neustálenou difúzi v kyvetách, za účelem studia interakcí zvoleného kationaktivního biopolymeru s modelovou sondou. Jako biopolymer, jehož reaktivita byla studována, byl zvolen polysacharid chitosan a modelová difúzní sonda organické anionaktivní barivvo amidočerň.

Czech abstract

Předložená práce spočívala ve studiu interakcí biopolymeru s modelovou sondou ve formě organického azobarviva a to prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Cílem bylo otestovat a optimalizovat jednoduchou laboratorní techniku - neustálenou difúzi v kyvetách, za účelem studia interakcí zvoleného kationaktivního biopolymeru s modelovou sondou. Jako biopolymer, jehož reaktivita byla studována, byl zvolen polysacharid chitosan a modelová difúzní sonda organické anionaktivní barivvo amidočerň.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT111058,
 author="Pavel {Kolesa} and Jiří {Smilek} and Martina {Klučáková}",
 title="Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů",
 annote="Předložená práce spočívala ve studiu interakcí biopolymeru s modelovou sondou ve formě organického azobarviva a to prostřednictvím difúzních procesů v gelové fázi. Cílem bylo otestovat a optimalizovat jednoduchou laboratorní techniku - neustálenou difúzi v kyvetách, za účelem studia interakcí zvoleného kationaktivního biopolymeru s modelovou sondou. Jako biopolymer, jehož reaktivita byla studována, byl zvolen polysacharid chitosan a modelová difúzní sonda organické anionaktivní barivvo amidočerň.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyńova 464/118, 61200 Brno",
 booktitle="Chemie je život, Studentská konference",
 chapter="111058",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyńova 464/118, 61200 Brno",
 year="2014",
 month="december",
 pages="95--100",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyńova 464/118, 61200 Brno",
 type="conference paper"
}