Publication detail

Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles

SOLAŘ, J. ČMIEL, V.

Original Title

Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles

Czech Title

Lokalizace železitých nanočástic v intracelulárních organelách

English Title

Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques were used for nanoparticles analysis. The nanoparticles were localized in the cells and their intracellular organels. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks. The paper describes used algorithms for colocalization.

Czech abstract

Pro analýzu nanočástic byla využita konfokální mikroskopie a mikroskopické techniky lokalizace v obraze. Sledovány byly nanočástice a snahou byla jejich lokalizace uvnitř buňky a vnitřních organel. Byly použity dvě fluorescenční barvy pro značení nanočástic a organel, následně byla použita kolokalizace k jejich oddělení ve 2D obrázcích i 3D řezech. Článek popisuje algoritmy používané k lokalizaci.

English abstract

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques were used for nanoparticles analysis. The nanoparticles were localized in the cells and their intracellular organels. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks. The paper describes used algorithms for colocalization.

Keywords

iron nanoparticles, localization, stem vcells, confocal microscopy

RIV year

2014

Released

20.10.2014

Pages from

156

Pages to

159

Pages count

3

URL

BibTex


@article{BUT110525,
  author="Jan {Solař} and Vratislav {Čmiel}",
  title="Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles",
  annote="Confocal microscopy and advanced microscopy techniques were used for nanoparticles analysis. The nanoparticles were localized in the cells and their intracellular organels. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks. The paper describes used algorithms for colocalization.",
  chapter="110525",
  number="5",
  volume="16",
  year="2014",
  month="october",
  pages="156--159",
  type="journal article"
}