Product detail

Knihovna pro využití eliptických křivek v nízkovýkonovém zařízení

FUJDIAK, R. MIŠUREC, J. MLÝNEK, P. RÁŠO, O.

Product type

software

Abstract

Software slouží pro generování eliptických křivek a bodů na nich, které se následně využívají například pro bezpečný přenos klíčů symetrických kryptosystémů AES. Tento software je určen pro nízkovýkonové zařízení např. MSP430. Software využívá algoritmů OPENSSL.

Keywords

eliptické křivky, symetrická kryptografie, asymetrická kryptografie, ECDH, AES

Create date

31.10.2014

Location

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html

www