Publication detail

Transfer Function of Power Line Channel – Influence of Topology Parameters and Power Line Topology Estimation

MLÝNEK, P. MIŠUREC, J. KOUTNÝ, M. FUJDIAK, R.

Original Title

Transfer Function of Power Line Channel – Influence of Topology Parameters and Power Line Topology Estimation

Czech Title

Přenosová funkce silnoproudého vedení - vliv parametrů topologe a odhad topologie

English Title

Transfer Function of Power Line Channel – Influence of Topology Parameters and Power Line Topology Estimation

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The article presents an analysis of the influence of power line characteristic and power line topology parameters on transfer function. The effects of load impedance, branch length, number of branches, and time and frequency selectivity of terminal impedance are shown in this analysis. The analysis results give power line network parameters which have a significant effect on the transfer function and attenuation. Based on this analysis, a method for managing the power line topology is proposed.

Czech abstract

Článek se zabývá analýzou vlivu charakteristik a parametrů silnoproudých vedení a jejich topologie na přenosovou funkci. Efekt koncové impedance, délky odbočky, počtu odboček a frekvenční a časové proměnnosti impedance je ukázán a analyzován. Analýza tak přináší parametry, které nejvíce ovlivňují přenosovou funkci a útlum. Na základě této analýzy je navržena metoda pro stanovaní silnoproudé topologie.

English abstract

The article presents an analysis of the influence of power line characteristic and power line topology parameters on transfer function. The effects of load impedance, branch length, number of branches, and time and frequency selectivity of terminal impedance are shown in this analysis. The analysis results give power line network parameters which have a significant effect on the transfer function and attenuation. Based on this analysis, a method for managing the power line topology is proposed.

Keywords

Power distribution lines, transfer function, topology

RIV year

2014

Released

13.10.2014

ISBN

9781479936540

Book

The 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) European 2014 Conference

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT110250,
  author="Petr {Mlýnek} and Jiří {Mišurec} and Martin {Koutný} and Radek {Fujdiak}",
  title="Transfer Function of Power Line Channel – Influence of Topology Parameters and Power Line Topology Estimation",
  annote="The article presents an analysis of the influence of power line characteristic and power line topology parameters on transfer function. The effects of load impedance, branch length, number of branches, and time and frequency selectivity of terminal impedance are shown in this analysis. The analysis results give power line network parameters which have a significant effect on the transfer function and attenuation. Based on this analysis, a method for managing the power line topology is proposed.",
  booktitle="The 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) European 2014 Conference",
  chapter="110250",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="october",
  pages="1--5",
  type="conference paper"
}