Publication detail

Evaluation of Load Impedances, Discontinuity and Impedance Mismatch in PLC Networks by Experimental Measurements with Coupling Circuits

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J. FUJDIAK, R.

Original Title

Evaluation of Load Impedances, Discontinuity and Impedance Mismatch in PLC Networks by Experimental Measurements with Coupling Circuits

Czech Title

Analýza koncové impedance, nespojitosti a impedančního nepřizpůsobení v PLC sítích pomocí experimentálního měření s vazebními členy

English Title

Evaluation of Load Impedances, Discontinuity and Impedance Mismatch in PLC Networks by Experimental Measurements with Coupling Circuits

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Two different coupling circuits, capacitive and inductive, are introduced. These coupling circuits are analyzed by laboratory measurements. The measurements of the load impedance of coupling circuits are realized. The general discontinuity in communication path is presented in form of coupling circuit. The influence of position of coupling circuit and number of branches on transfer function is also demonstrated. In addition, the simple model of coupling circuit was designed and the effect of discontinuity and impedance mismatch will be shown on the multipath model.

Czech abstract

V článku jsou představeny dva rozdílné vazební členy, kapacitní a induktivní. Tyto vazební členy jsou analyzovány pomocí experimentálního měření. Také je představeno měření impedance těchto vazebních členů. Nespojitost v komunikační trase je realizována ve formě vazebního členu. Dále je prezentován vliv pozice vazebních členů na přenosovou funkci.

English abstract

Two different coupling circuits, capacitive and inductive, are introduced. These coupling circuits are analyzed by laboratory measurements. The measurements of the load impedance of coupling circuits are realized. The general discontinuity in communication path is presented in form of coupling circuit. The influence of position of coupling circuit and number of branches on transfer function is also demonstrated. In addition, the simple model of coupling circuit was designed and the effect of discontinuity and impedance mismatch will be shown on the multipath model.

Keywords

Power line communication, coupling circuit, transfer function, measurement, load impedance, discontinuity

RIV year

2014

Released

01.07.2014

Location

Berlin, Germany

ISBN

978-1-4799-8497-8

Book

Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing

Pages from

657

Pages to

661

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT110174,
  author="Petr {Mlýnek} and Martin {Koutný} and Jiří {Mišurec} and Radek {Fujdiak}",
  title="Evaluation of Load Impedances, Discontinuity and Impedance Mismatch in PLC Networks by Experimental Measurements with Coupling Circuits",
  annote="Two different coupling circuits, capacitive and inductive, are introduced. These coupling circuits are analyzed by laboratory measurements. The measurements of the load impedance of coupling circuits are realized. The general discontinuity in communication path is presented in form of coupling circuit. The influence of position of coupling circuit and number of branches on transfer function is also demonstrated. In addition, the simple model of coupling circuit was designed and the effect of discontinuity and impedance mismatch will be shown on the multipath model.",
  booktitle="Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing",
  chapter="110174",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="july",
  pages="657--661",
  type="conference paper"
}