Publication detail

Modification of Detrended fluctuation analysis using the characteristic shape of the DFA curve

ŠIKNER, T. KOLÁŘ, R.

Original Title

Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky

Czech Title

Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky

English Title

Modification of Detrended fluctuation analysis using the characteristic shape of the DFA curve

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V oblasti analýzy HRV (variabilita srdečního rytmu) signálu je metoda detrendovaná analýza fluktuace (DFA) navržena na typické tvary tzv. DFA křivky, které se vyskytují převážně u zdravých jedinců. DFA křivky nemocných mívají charakteristický tvar. Příspěvek prezentuje modifikaci metody DFA, která je přizpůsobena na tyto charakteristické tvary.

Czech abstract

V oblasti analýzy HRV (variabilita srdečního rytmu) signálu je metoda detrendovaná analýza fluktuace (DFA) navržena na typické tvary tzv. DFA křivky, které se vyskytují převážně u zdravých jedinců. DFA křivky nemocných mívají charakteristický tvar. Příspěvek prezentuje modifikaci metody DFA, která je přizpůsobena na tyto charakteristické tvary.

English abstract

In heart rate variability (HRV) analysis, detrended fluctuation analysis (DFA) is designed for typical shapes of so-called DFA curve. These shapes occur predominantly in healthy subjects. DFA curves of patients tend to have characteristic shapes. The paper presents a modification of the DFA method, which is adapted to these characteristic shapes.

Keywords

Detrended fluctuation analysis, heart rate variability

RIV year

2014

Released

15.10.2014

ISBN

978-80-214-5049-3

Book

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Pages from

55

Pages to

60

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT110090,
  author="Tomáš {Šikner} and Radim {Kolář}",
  title="Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky",
  annote="V oblasti analýzy HRV (variabilita srdečního rytmu) signálu je metoda detrendovaná analýza fluktuace (DFA) navržena na typické tvary tzv. DFA křivky, které se vyskytují převážně u zdravých jedinců. DFA křivky nemocných mívají charakteristický tvar. Příspěvek prezentuje modifikaci metody DFA, která je přizpůsobena na tyto charakteristické tvary.",
  booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
  chapter="110090",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="october",
  pages="55--60",
  type="conference paper"
}