Publication detail

Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.

HOBST, L. BÍLEK, P. VODIČKA, J. VALA, J.

Original Title

Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.

Czech Title

Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Výsledky dílčích měření dávají obraz o homogenitě drákobetonu v dílci i o počtu a volbě míst pro měření homogenity, které byly podřízeny velikosti a způsobu výroby dílce.

Czech abstract

V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce. Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Výsledky dílčích měření dávají obraz o homogenitě drákobetonu v dílci i o počtu a volbě míst pro měření homogenity, které byly podřízeny velikosti a způsobu výroby dílce.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT110021,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Bílek} and Jan {Vodička} and Jiří {Vala}",
 title="Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění.",
 annote="V příspěvku je popsána nová zkušební metoda měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci. Metoda je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou rozložení drátků v drátkobetonové konstrukci. Z popsané metodiky provedení zkoušky plyne, že zkouška má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní. Její využití v praxi tak nenarušuje bezpečnost a spolehlivost drátkobetonové konstrukce.

Kromě popsané metodiky zkoušky je v příspěvku uveden příklad jejího využití při posuzování homogenity drátkobetonového dílce segmentového ostění. Výsledky dílčích měření dávají obraz o homogenitě drákobetonu v dílci i o počtu a volbě míst pro měření homogenity, které byly podřízeny velikosti a způsobu výroby dílce.",
 address="ČBS Servis,s.r.o.",
 booktitle="21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci",
 chapter="110021",
 edition="ČBS Servis,s.r.o.",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČBS Servis,s.r.o.",
 year="2014",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="ČBS Servis,s.r.o.",
 type="conference paper"
}