Publication detail

Data processing in MRI perfusion analysis

MACÍČEK, O. JIŘÍK, R. STANDARA, M. BARTOŠ, M. BARTUŠEK, K.

Original Title

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

Czech Title

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

English Title

Data processing in MRI perfusion analysis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.

Czech abstract

Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.

English abstract

The work deals with the analysis of perfusion MRI. It studies interleaved acquisition protocol using two doses of paramagnetic contrast agents and includes two T1 weighted acquisitions. Between these two T1 acquisitions is inserted T2* weighted dynamic acquisition. The paper describes possibility of interconnecting interrupted T1 acquisition and analyses the resulting perfusion maps, which are compared with the conventional technique, where a single dose of contrast agent is used and measuring T1 image sequence is continuous. The methods are evaluated on real patient data.

Keywords

DCE-MRI; AIF; deconvolution

RIV year

2014

Released

15.10.2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Book

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Edition number

Vydání první

Pages from

47

Pages to

54

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT109875,
 author="Ondřej {Macíček} and Radovan {Jiřík} and Michal {Standara} and Michal {Bartoš} and Karel {Bartušek}",
 title="Zpracování dat v MRI perfusní analýze",
 annote="Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109875",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 year="2014",
 month="october",
 pages="47--54",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 type="conference paper"
}