Patent detail

Způsob výroby metakaolinu mletím

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob výroby metakaolinu mechanickou cestou spočívá v pomletí kaolinitu nebo kaolinitického jílu za vzniku amorfního produktu delaminovaného a dehydroxylovaného kaolinu potvrzeného nepřítomností krystalové mřížky metodou rentgenové difrakce bez nutnosti tepelného zpracování

Keywords

metakaolin, mletí, kaolin

Patent number

304744

Date of registration

06.08.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně

Documents