Publication detail

Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody

HAVRÁNEK, Z.

Original Title

Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody

Czech Title

Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou a úskalími návrhu vstupních obvodů zpracovávajících signály ze standardních sond (skleněných elektrod) pro měření pH, redox-potenciálu, koncentrace iontů a vodivosti. Pro měření napětí z elektrochemických sond (pH, redox aj.) jsou navrženy, simulovány a reálně odzkoušeny obvody s využitím dostupných operačních zesilovačů s velmi vysokým vstupním odporem a velkou teplotní stabilitou. Měření vodivosti je prováděno nepřímou metodou, kdy střídavý proud periodického průběhu vytvořený zdrojem proudu s konstantní amplitudou prochází definovaným objemem měřeného média (vody) a na této impedanci je měřeno napětí. Dále je uvedena jedna z možností přepínání rozsahů střídavě vázaného rozdílového zesilovače. Ve všech částech návrhu je kladen důraz na vysokou teplotní stabilitu a jednoduché kalibrování měřicího řetězce.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou a úskalími návrhu vstupních obvodů zpracovávajících signály ze standardních sond (skleněných elektrod) pro měření pH, redox-potenciálu, koncentrace iontů a vodivosti. Pro měření napětí z elektrochemických sond (pH, redox aj.) jsou navrženy, simulovány a reálně odzkoušeny obvody s využitím dostupných operačních zesilovačů s velmi vysokým vstupním odporem a velkou teplotní stabilitou. Měření vodivosti je prováděno nepřímou metodou, kdy střídavý proud periodického průběhu vytvořený zdrojem proudu s konstantní amplitudou prochází definovaným objemem měřeného média (vody) a na této impedanci je měřeno napětí. Dále je uvedena jedna z možností přepínání rozsahů střídavě vázaného rozdílového zesilovače. Ve všech částech návrhu je kladen důraz na vysokou teplotní stabilitu a jednoduché kalibrování měřicího řetězce.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10944,
 author="Zdeněk {Havránek}",
 title="Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou a úskalími návrhu vstupních obvodů zpracovávajících signály ze standardních sond (skleněných elektrod) pro měření pH, redox-potenciálu, koncentrace iontů a vodivosti. Pro měření napětí z elektrochemických sond (pH, redox aj.) jsou navrženy, simulovány a reálně odzkoušeny obvody s využitím dostupných operačních zesilovačů s velmi vysokým vstupním odporem a velkou teplotní stabilitou. Měření vodivosti je prováděno nepřímou metodou, kdy střídavý proud periodického průběhu vytvořený zdrojem proudu s konstantní amplitudou prochází definovaným objemem měřeného média (vody) a na této impedanci je měřeno napětí. Dále je uvedena jedna z možností přepínání rozsahů střídavě vázaného rozdílového zesilovače. Ve všech částech návrhu je kladen důraz na vysokou teplotní stabilitu a jednoduché kalibrování měřicího řetězce.",
 address="Univerzita Pardubice",
 booktitle="PROCEEDINGS the 6th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2004",
 chapter="10944",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Pardubice",
 year="2004",
 month="june",
 pages="275--284",
 publisher="Univerzita Pardubice",
 type="conference paper"
}