Publication detail

Precise positioning by GNSS-RTK technology for linear structures

BUREŠ, J.

Original Title

Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách

Czech Title

Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách

English Title

Precise positioning by GNSS-RTK technology for linear structures

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek řeší formulaci zásad přesného pozicování technologií GNSS v reálném čase a ověření přesnosti bodů geodetické sítě zaměřené touto přesnou technologií GNSS. Řešena je i údržba vytyčovací sítě. Využití přesného pozicování GNSS pro určení bodů vytyčovacích sítí liniových staveb vychází z požadavků na přesnost vytyčení podle ČSN 73 0420-2.

Czech abstract

Článek řeší formulaci zásad přesného pozicování technologií GNSS v reálném čase a ověření přesnosti bodů geodetické sítě zaměřené touto přesnou technologií GNSS. Řešena je i údržba vytyčovací sítě. Využití přesného pozicování GNSS pro určení bodů vytyčovacích sítí liniových staveb vychází z požadavků na přesnost vytyčení podle ČSN 73 0420-2.

English abstract

The paper solves formulation of rules for precise positioning using real-time GNSS technology and checking of the control points accuracy with use of this precise GNSS measuring technology. Maintenance of the control network is also discussed. Use of GNSS precise positioning to determination of points of setting out networks for linear structures is based on setting out accuracy limits according to ČSN 73 0420-2.

Keywords

GNSS, GPS, Glonass, RTK, positioning, accuracy, primary network

RIV year

2014

Released

04.09.2014

Publisher

Český svaz geodetů a kartografů

Location

Olomouc

ISBN

978-80-02-02553-5

Book

XII. mezinárodní konference GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ

Edition

1

Edition number

1

Pages from

89

Pages to

99

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT109320,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách",
 annote="Článek řeší formulaci zásad přesného pozicování technologií GNSS v reálném čase a ověření přesnosti bodů geodetické sítě zaměřené touto přesnou technologií GNSS. Řešena je i údržba vytyčovací sítě. Využití přesného pozicování GNSS pro určení bodů vytyčovacích sítí liniových staveb vychází z požadavků na přesnost vytyčení podle ČSN 73 0420-2.",
 address="Český svaz geodetů a kartografů",
 booktitle="XII. mezinárodní konference GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ",
 chapter="109320",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Český svaz geodetů a kartografů",
 year="2014",
 month="september",
 pages="89--99",
 publisher="Český svaz geodetů a kartografů",
 type="conference paper"
}