Publication detail

Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky

Original Title

Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky

Czech Title

Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky

Language

cs

Original Abstract

V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a rovněž nové laminační techniky využívající pro spojení jednotlivých keramických pásků chemikálie. Popisuje nové technologie laminace a jejich výhody, jako jsou absence zvýšené teploty a vysokých tlaků. Zároveň zde vyvstávají nové problémy v podobě rovnoměrného nanášení či extrémní citlivosti chemikálie na znečištění prachem. Práce popisuje vytváření struktur chemickou laminací. Konkrétně výrobu vícevrstvých struktur metodou Cold Chemical Lamination a uvádí možné příklady depozice rozpouštědel potřebných pro naleptávání povrchu pásku LTCC během této laminace.

Czech abstract

V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a rovněž nové laminační techniky využívající pro spojení jednotlivých keramických pásků chemikálie. Popisuje nové technologie laminace a jejich výhody, jako jsou absence zvýšené teploty a vysokých tlaků. Zároveň zde vyvstávají nové problémy v podobě rovnoměrného nanášení či extrémní citlivosti chemikálie na znečištění prachem. Práce popisuje vytváření struktur chemickou laminací. Konkrétně výrobu vícevrstvých struktur metodou Cold Chemical Lamination a uvádí možné příklady depozice rozpouštědel potřebných pro naleptávání povrchu pásku LTCC během této laminace.

BibTex


@proceedings{BUT109206,
  author="Matěj {Jurásek} and Michal {Štekovič}",
  title="Studená chemická laminace nízkoteplotně vypalované keramiky",
  annote="V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované
keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody,
které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a rovněž nové laminační techniky využívající
pro spojení jednotlivých keramických pásků chemikálie. Popisuje nové technologie laminace
a jejich výhody, jako jsou absence zvýšené teploty a vysokých tlaků. Zároveň zde vyvstávají
nové problémy v podobě rovnoměrného nanášení či extrémní citlivosti chemikálie
na znečištění prachem. Práce popisuje vytváření struktur chemickou laminací. Konkrétně
výrobu vícevrstvých struktur metodou Cold Chemical Lamination a uvádí možné příklady
depozice rozpouštědel potřebných pro naleptávání povrchu pásku LTCC během této laminace.",
  chapter="109206",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="april",
  pages="108--110",
  type="conference proceedings"
}