Publication detail

Dynamika simulace v reálném čase

KUNOVSKÝ, J., ZACIOS, D.

Original Title

Dynamika simulace v reálném čase

Czech Title

Dynamika simulace v reálném čase

Language

cs

Original Abstract

Pokud simulace ovlivňuje vstupy a výstupy ve formě reálných signálů (spojitých či diskrétních), je nutné, aby běžela v reálném čase. Jinými slovy, simulace musí být schopna běžet dostatečně rychle na počítači, který generuje výstupy, nejlépe ve stejném okamžiku, jako bychom tyto  výstupy získali v reálném světě.

Czech abstract

Pokud simulace ovlivňuje vstupy a výstupy ve formě reálných signálů (spojitých či diskrétních), je nutné, aby běžela v reálném čase. Jinými slovy, simulace musí být schopna běžet dostatečně rychle na počítači, který generuje výstupy, nejlépe ve stejném okamžiku, jako bychom tyto  výstupy získali v reálném světě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10919,
  author="Jiří {Kunovský} and Dalibor {Zacios}",
  title="Dynamika simulace v reálném čase",
  annote="Pokud simulace ovlivňuje vstupy a výstupy ve formě reálných signálů
(spojitých či diskrétních), je nutné, aby běžela v reálném čase. Jinými
slovy, simulace musí být schopna běžet dostatečně rychle na počítači,
který generuje výstupy, nejlépe ve stejném okamžiku, jako bychom
tyto  výstupy získali v reálném světě.
", address="MARQ", booktitle="Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems", chapter="10919", institution="MARQ", year="2003", month="november", pages="271--274", publisher="MARQ", type="conference paper" }