Product detail

Vodivostní čidlo

BURŠÍK, M. ŘEZNÍČEK, M. JANKOVSKÝ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o soubor vodivostních čidel s různým návrhem elektrod, který umožňuje provést charakterizaci měřeného jevu v mycích kapalinách. Čidlo je určeno k ovrstvení tavidlem a následnému mytí s průběžným měřením času potřebného k dosažení konkrétní hodnoty vodivosti.

Keywords

Vodivostní čidlo, tavidlo, mytí, čas

Create date

07.08.2014

Location

Technická 3058/10, Laboratoř 0.63