Publication detail

Analysis of YouTube Service in Live Mobile Network

UHLÍŘ, D. HOŠEK, J.

Original Title

Analýza YouTube video služby v reálné mobilní síti

Czech Title

Analýza YouTube video služby v reálné mobilní síti

English Title

Analysis of YouTube Service in Live Mobile Network

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Mobilní YouTube video služba se stala dominantní aplikací, která je na jedné straně velice populární mezi uživateli mobilních sítí, na druhé straně však představuje pro operátory jisté výzvy a~případně také nutnost investic do rozvoje jejich sítí. Cílem této práce tedy bylo provést analýzu této služby v reálné mobilní síti se zaměřením zejména na celkové množství přenášeného provozu a~identifikaci komponent tvořících celkové zpoždění při přehrávání YouTube videa viditelného z pohledu koncového uživatele. Dosažené výsledky umožňují získat jasný přehled o tom, které části komunikačního řetězce mají vliv na celkové zpoždění přehrávání YouTube videa.

Czech abstract

Mobilní YouTube video služba se stala dominantní aplikací, která je na jedné straně velice populární mezi uživateli mobilních sítí, na druhé straně však představuje pro operátory jisté výzvy a~případně také nutnost investic do rozvoje jejich sítí. Cílem této práce tedy bylo provést analýzu této služby v reálné mobilní síti se zaměřením zejména na celkové množství přenášeného provozu a~identifikaci komponent tvořících celkové zpoždění při přehrávání YouTube videa viditelného z pohledu koncového uživatele. Dosažené výsledky umožňují získat jasný přehled o tom, které části komunikačního řetězce mají vliv na celkové zpoždění přehrávání YouTube videa.

English abstract

Mobile video service YouTube has become the dominant application which is on one hand very popular among end users, on the other hand, presents a number of challenges for operators including the investments in the development and optimization of their networks. The aim of this work was to analyse this service in real mobile network, focusing in particular on the total amount of transmitted traffic and identify the components making up the total delay visible from the perspective of the end user when playing YouTube videos. The results obtained allow obtaining a clear view of that part of the communication chain which affects the overall YouTube playback delay the most.

Keywords

Mobile network, MSP, Network traffic, YouTube

RIV year

2014

Released

20.08.2014

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT109127,
  author="Dalibor {Uhlíř} and Jiří {Hošek}",
  title="Analýza YouTube video služby v reálné mobilní síti",
  annote="Mobilní YouTube video služba se stala dominantní aplikací, která je na jedné straně velice populární mezi uživateli mobilních sítí, na druhé straně však představuje pro operátory jisté výzvy a~případně také nutnost investic do rozvoje jejich sítí. Cílem této práce tedy bylo provést analýzu této služby v reálné mobilní síti se zaměřením zejména na celkové množství přenášeného provozu a~identifikaci komponent tvořících celkové zpoždění při přehrávání YouTube videa viditelného z pohledu koncového uživatele. Dosažené výsledky umožňují získat jasný přehled o tom, které části komunikačního řetězce mají vliv na celkové zpoždění přehrávání YouTube videa.",
  chapter="109127",
  number="4",
  volume="2014",
  year="2014",
  month="august",
  pages="1--5",
  type="journal article"
}