Publication detail

Principles of security and access control of assets

VLČEK, L.

Original Title

Podstata bezpečnosti a riadenia prístupu k aktívu

Czech Title

Podstata bezpečnosti a řízení přístupu k aktivu

English Title

Principles of security and access control of assets

Type

journal article

Language

sk

Original Abstract

Článok sa zaoberá riadením prístupu k aktívu, podstatou aktíva, zovšeobecňuje už existujúce princípy. Sú upresnené vzťahy medzi aktívom, bezpečnosťou a riadením prístupu.

Czech abstract

Článok se zabývá řízením přístupu k aktivu, podstatou aktiva, zevšeobecňuje již existující principy. Jsou uvedeny vztahy mezi aktivem, bezpečností a řízením přístupu.

English abstract

This article deals with access control of assets, substance of asset, and generalize already existing principles. Relationships between asset, security and access control are specified.

Keywords

asset; access control; security

RIV year

2014

Released

31.08.2014

Publisher

České vysoké učení technícké v Praze

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

URL

BibTex


@article{BUT109118,
 author="Lukáš {Vlček}",
 title="Podstata bezpečnosti a riadenia prístupu k aktívu",
 annote="Článok sa zaoberá riadením prístupu k aktívu, podstatou aktíva, zovšeobecňuje už existujúce princípy. Sú upresnené vzťahy medzi aktívom, bezpečnosťou a riadením prístupu.",
 address="České vysoké učení technícké v Praze",
 chapter="109118",
 institution="České vysoké učení technícké v Praze",
 number="8",
 volume="12",
 year="2014",
 month="august",
 pages="1--5",
 publisher="České vysoké učení technícké v Praze",
 type="journal article"
}