Publication detail

Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití izotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu

TÜRKEOVÁ, I. KLUČÁKOVÁ, M.

Original Title

Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití izotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu

Czech Title

Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití izotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje možnosti využití metody při studiu huminových látek. Metoda je vysoce citlivá na teplotní změny při interakcích těchto látek s okolím amůže být využita zejména při studiu komplexačních reakcí. příspěvek je aměřen na využití dané metody pro studium tepelných efektů interakcí huminových látek a tzv. modelových sloučenin, které strukturně odpovídají vazebným místům v těchto biokoloidech.

Czech abstract

Příspěvek popisuje možnosti využití metody při studiu huminových látek. Metoda je vysoce citlivá na teplotní změny při interakcích těchto látek s okolím amůže být využita zejména při studiu komplexačních reakcí. příspěvek je aměřen na využití dané metody pro studium tepelných efektů interakcí huminových látek a tzv. modelových sloučenin, které strukturně odpovídají vazebným místům v těchto biokoloidech.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT108948,
 author="Irena {Solná} and Martina {Klučáková}",
 title="Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití izotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu",
 annote="Příspěvek popisuje možnosti využití metody při studiu huminových látek. Metoda je vysoce citlivá na teplotní změny při interakcích těchto látek s okolím amůže být využita zejména při studiu komplexačních reakcí. příspěvek je aměřen na využití dané metody pro studium tepelných efektů interakcí huminových látek a tzv. modelových sloučenin, které strukturně odpovídají vazebným místům v těchto biokoloidech.",
 address="Ostravská Univerzita v Ostravě",
 booktitle="Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě",
 chapter="108948",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ostravská Univerzita v Ostravě",
 year="2014",
 month="may",
 pages="1--4",
 publisher="Ostravská Univerzita v Ostravě",
 type="conference paper"
}