Publication detail

Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů

KUTÁLEK, V.

Original Title

Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů

Czech Title

Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů

Language

cs

Original Abstract

Modelování a predikce výkonnosti je důležitou etapou návrhu aplikačně specifických architektur. V rámci své disertační práce jsem se dosud zabýval návrhem generických architektur orientovaných na výkonnost. Nyní jsem se zaměřil na modelování a predikci výkonnosti komunikací a nalezení metodiky pro výběr vhodné komunikační architektury.

Czech abstract

Modelování a predikce výkonnosti je důležitou etapou návrhu aplikačně specifických architektur. V rámci své disertační práce jsem se dosud zabýval návrhem generických architektur orientovaných na výkonnost. Nyní jsem se zaměřil na modelování a predikci výkonnosti komunikací a nalezení metodiky pro výběr vhodné komunikační architektury.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT10887,
 author="Vladimír {Kutálek}",
 title="Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů",
 annote="Modelování a predikce výkonnosti je důležitou etapou návrhu aplikačně specifických architektur. V rámci své disertační práce jsem se dosud zabýval návrhem generických architektur orientovaných na výkonnost. Nyní jsem se zaměřil na modelování a predikci výkonnosti komunikací a nalezení metodiky pro výběr vhodné komunikační architektury.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 booktitle="Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků",
 chapter="10887",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2003",
 month="september",
 pages="67--72",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="conference paper"
}