Publication detail

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

Original Title

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

Czech Title

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

Language

cs

Original Abstract

Působením různě vysokých teplot a pokračujícím průběhem fyzikálně-chemických reakcí za účasti přicházejících chemických složek z uhelné vsázky dochází až ke zřetelnému zonálnímu rozvrstvení původních kamenů, provázenému různými objemovými změnami materiálu jednotlivých vrstev. Tyto nepravidelnosti v chování dinasu jsou pak příčinou vnitřních pnutí v kamenech a deformací vyzdívek, které mohou vyústit až v borcení stěn, poruchy kotvení pecí a zkrácení životnosti zdiva.

Czech abstract

Působením různě vysokých teplot a pokračujícím průběhem fyzikálně-chemických reakcí za účasti přicházejících chemických složek z uhelné vsázky dochází až ke zřetelnému zonálnímu rozvrstvení původních kamenů, provázenému různými objemovými změnami materiálu jednotlivých vrstev. Tyto nepravidelnosti v chování dinasu jsou pak příčinou vnitřních pnutí v kamenech a deformací vyzdívek, které mohou vyústit až v borcení stěn, poruchy kotvení pecí a zkrácení životnosti zdiva.

BibTex


@inproceedings{BUT108812,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Karel {Lang} and Pavel {Kovář}",
  title="Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu",
  annote="Působením různě vysokých teplot a pokračujícím průběhem fyzikálně-chemických reakcí za účasti přicházejících chemických složek z uhelné vsázky dochází až ke zřetelnému zonálnímu rozvrstvení původních kamenů, provázenému různými objemovými změnami materiálu jednotlivých vrstev. Tyto nepravidelnosti v chování dinasu jsou pak příčinou vnitřních pnutí v kamenech a deformací vyzdívek, které mohou vyústit až v borcení stěn, poruchy kotvení pecí a zkrácení životnosti zdiva.",
  booktitle="Sborník konference",
  chapter="108812",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="april",
  pages="92--98",
  type="conference paper"
}