Patent detail

Způsob vytváření mezivrstvy na skleněných testovacích substrátech, určené k lepení čipů, a nanášecí zařízení pro provádění tohoto způsobu

BURŠÍK, M. ŘEZNÍČEK, M. JANKOVSKÝ, J.

Patent type

Patent

Abstract

Způsob vytváření mezivrstvy na skleněných testovacích substrátech, určené k lepení čipů, kde na povrch skleněného testovacího substrátu se nanese alespoň jedna vrstva skleněné pasty, načež se bezprostředně po nanesení poslední vrstvy skleněné pasty, dříve než skleněná pasta zaschne, povrch skleněné pasty popráší jemným prachem z teplotně odolného materiálu pomocí nanášecího zařízení, načež se skleněný testovací substrát vysuší a pak vypálí při teplotě 450 až 650 stupňů C po dobu 5 až 20 min, načež se povrch skleněného testovacího substrátu opláchne vodou anebo ofoukne proudem vzduchu. Skleněná pasta se výhodně nanese sítotiskem do tvaru pražců.

Keywords

skleněný substrát, mytí, tlustovrstvová technologie, adheze, čipy

Patent number

304596

Date of registration

11.06.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně MEAS CZ, s.r.o.

www

Documents