Patent detail

Způsob výroby a použití delaminovaného a dehydroxylovaného mastku

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Popisuje se způsob výroby delaminovaného a dehydroxylovaného mastku mechanickým zpracováním mletím s následnou tepelnou úpravou při maximálně 800C a jeho použití především ve stavebním a keramickém průmyslu.

Keywords

delaminovaný, dehydroxylovaný, mastek, mletí

Patent number

304577

Date of registration

04.06.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně