Publication detail

Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT)

HOBST, L. BÍLEK, P. ANTON, O. ZIKMUND, T.

Original Title

Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT)

Czech Title

Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT)

Language

cs

Original Abstract

Počítačová tomografie (CT) patří k nedestruktivním metodám, které mají velké vypovídací schopnosti. Kromě předností má však tato metoda i svá omezení, na která je nutno při jejím uplatnění brát zřetel. V příspěvku je obecně popsána CT metoda a na praktickém příkladu – tomografickém vyšetření kalibračních vzorků z drátkobetonu – jsou popsány její možnosti a omezení. Kalibrační vzorky drátkobetonu, se stanovenou koncentrací drátků, byly speciálně vyrobeny pro nakalibrování magnetických sond, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu na FAST VUT v Brně. Při kalibraci však některé vzorky vykazovaly anomální výsledky, a proto byly tyto vzorky podrobeny kontrole CT metodou, která prokázala nepravidelné rozdělení drátků v kontrolovaných vzorcích.

Czech abstract

Počítačová tomografie (CT) patří k nedestruktivním metodám, které mají velké vypovídací schopnosti. Kromě předností má však tato metoda i svá omezení, na která je nutno při jejím uplatnění brát zřetel. V příspěvku je obecně popsána CT metoda a na praktickém příkladu – tomografickém vyšetření kalibračních vzorků z drátkobetonu – jsou popsány její možnosti a omezení. Kalibrační vzorky drátkobetonu, se stanovenou koncentrací drátků, byly speciálně vyrobeny pro nakalibrování magnetických sond, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu na FAST VUT v Brně. Při kalibraci však některé vzorky vykazovaly anomální výsledky, a proto byly tyto vzorky podrobeny kontrole CT metodou, která prokázala nepravidelné rozdělení drátků v kontrolovaných vzorcích.

Documents

BibTex


@article{BUT108228,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Bílek} and Ondřej {Anton} and Tomáš {Zikmund}",
 title="Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT)",
 annote="Počítačová tomografie (CT) patří k nedestruktivním metodám, které mají velké vypovídací schopnosti. Kromě předností má však tato metoda i svá omezení, na která je nutno při jejím uplatnění brát zřetel. V příspěvku je obecně popsána CT metoda a na praktickém příkladu – tomografickém vyšetření kalibračních vzorků z drátkobetonu – jsou popsány její možnosti a omezení. Kalibrační vzorky drátkobetonu, se stanovenou koncentrací drátků, byly speciálně vyrobeny pro nakalibrování magnetických sond, vyvinutých v rámci výzkumného úkolu na FAST VUT v Brně. Při kalibraci však některé vzorky vykazovaly anomální výsledky, a proto byly tyto vzorky podrobeny kontrole CT metodou, která prokázala nepravidelné rozdělení drátků v kontrolovaných vzorcích.",
 address="Business Media CZ, s. r. o.",
 chapter="108228",
 institution="Business Media CZ, s. r. o.",
 number="5",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="june",
 pages="63--65",
 publisher="Business Media CZ, s. r. o.",
 type="journal article - other"
}