Publication detail

Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu

Original Title

Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu

Czech Title

Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu

Language

cs

Original Abstract

Vliv na tvorbu tobermoritických fází má především surovinové složení pórobetonu a podmínky při autoklávování. Pro produkci kvalitního pórobetonového výrobku je tedy potřeba znát chemické složení surovin a s ohledem na něj optimalizovat recepturu. Tento článek se zabývá ověřením vlivu chemického složení surovinové směsi, reaktivity křemičité složky a molárního poměru C/S na tvar a množství krystalů tobermoritu v autoklávovaném pórobetonu.

Czech abstract

Vliv na tvorbu tobermoritických fází má především surovinové složení pórobetonu a podmínky při autoklávování. Pro produkci kvalitního pórobetonového výrobku je tedy potřeba znát chemické složení surovin a s ohledem na něj optimalizovat recepturu. Tento článek se zabývá ověřením vlivu chemického složení surovinové směsi, reaktivity křemičité složky a molárního poměru C/S na tvar a množství krystalů tobermoritu v autoklávovaném pórobetonu.

Documents

BibTex


@proceedings{BUT108144,
 author="Rostislav {Drochytka} and Ester {Helanová} and Radek {Janovský}",
 title="Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu",
 annote="Vliv na tvorbu tobermoritických fází má především surovinové složení pórobetonu a podmínky při autoklávování. Pro produkci kvalitního pórobetonového výrobku je tedy potřeba znát chemické složení surovin a s ohledem na něj optimalizovat recepturu. Tento článek se zabývá ověřením vlivu chemického složení surovinové směsi, reaktivity křemičité složky a molárního poměru C/S na tvar a množství krystalů tobermoritu v autoklávovaném pórobetonu.",
 address="VŠB",
 booktitle="Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials",
 chapter="108144",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB",
 year="2014",
 month="june",
 pages="62--69",
 publisher="VŠB",
 type="conference proceedings"
}