Publication detail

Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze

Original Title

Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze

Czech Title

Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze

Language

cs

Original Abstract

Pojednání o disertační práci se zabývá fúzí dvou rozdílných datasetů naměřených pomocí MR tomografu, kde jeden druh dat nese informaci o traktech bílé hmoty napříč mozkem, tzv. anatomická konektivita, a druhý informaci o časovém vývoji mozkové aktivity. Úvodní část práce shrnuje dosavadní vývoj metod používaných k rekonstrukci bílé hmoty, k odhadu efektivní konektivity mozku z funkčních MRI dat pomocí dynamického kauzálního modelování, k fúzi těchto dvou přístupů a k simulaci syntetických dMRI-fMRI dat, a stávající stav naměřených reálných dat. Následuje vytyčení cílů disertační práce a shrnutí dosavadních výsledků, které potvrzují, že anatomická konektivita dokáže zlepšit odhad efektivní konektivity.

Czech abstract

Pojednání o disertační práci se zabývá fúzí dvou rozdílných datasetů naměřených pomocí MR tomografu, kde jeden druh dat nese informaci o traktech bílé hmoty napříč mozkem, tzv. anatomická konektivita, a druhý informaci o časovém vývoji mozkové aktivity. Úvodní část práce shrnuje dosavadní vývoj metod používaných k rekonstrukci bílé hmoty, k odhadu efektivní konektivity mozku z funkčních MRI dat pomocí dynamického kauzálního modelování, k fúzi těchto dvou přístupů a k simulaci syntetických dMRI-fMRI dat, a stávající stav naměřených reálných dat. Následuje vytyčení cílů disertační práce a shrnutí dosavadních výsledků, které potvrzují, že anatomická konektivita dokáže zlepšit odhad efektivní konektivity.

BibTex


@misc{BUT108038,
 author="René {Labounek} and Jiří {Jan}",
 title="Optimalizace odhadu efektivní konektivity mozkové aktivity na základě anatomické konektivity získané MR zobrazením tenzorů difuze",
 annote="Pojednání o disertační práci se zabývá fúzí dvou rozdílných datasetů naměřených pomocí MR tomografu, kde jeden druh dat nese informaci o traktech bílé hmoty napříč mozkem, tzv. anatomická konektivita, a druhý informaci o časovém vývoji mozkové aktivity. Úvodní část práce shrnuje dosavadní vývoj metod používaných k rekonstrukci bílé hmoty, k odhadu efektivní konektivity mozku z funkčních MRI dat pomocí dynamického kauzálního modelování, k fúzi těchto dvou přístupů a k simulaci syntetických dMRI-fMRI dat, a stávající stav naměřených reálných dat. Následuje vytyčení cílů disertační práce a shrnutí dosavadních výsledků, které potvrzují, že anatomická konektivita dokáže zlepšit odhad efektivní konektivity.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="108038",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="may",
 pages="1--21",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="study"
}