Patent detail

Způsob povrchového ošetření kameniva pro zvýšení odolnosti žárobetonů vůči působení uhlíku vyloučeného ve střepu

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ZMRZLÝ, M. ŠOUKAL, F. HAVLICA, J.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu povrchového ošetření kameniva pro žárobetony vápenným mlékem připraveným s použitím vápna, dolomitického vápna nebo polopáleného dolomitického vápna. Žárobeton má má v závislosti na chemické povaze a síle vytvořené vrstvy zvýšenou odolnost vůči působení ve střepu vyloučenému uhlíku a eutektických tavenin železa.

Keywords

žárobeton; kamenivo; odolnost uhlíku; povrchová modifikace

Patent number

304434

Date of registration

19.03.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně