Publication detail

Studium Agregace Huminových Kyselin Pomocí Technik Rozptylu Světla

KALINA, M. CHYTILOVÁ, A. KLUČÁKOVÁ, M.

Original Title

Studium Agregace Huminových Kyselin Pomocí Technik Rozptylu Světla

Czech Title

Studium Agregace Huminových Kyselin Pomocí Technik Rozptylu Světla

Language

cs

Original Abstract

Huminové kyseliny jsou pozoruhodné látky, které jsou součástí mnoha biochemických procesů v přírodě. Neoddiskutovatelný je vliv huminových kyselin na transport živin i toxických látek. Studium struktury huminových kyselin je předmětem výzkumů již po mnoho desetiletí a stále lze nalézt chybějící či neúplné informace. V této problematice jsou patrně stěžejní parametry, jako je velikost částic a konformace. Tento příspěvek se zabývá studiem obou zmíněných charakteristik pomocí metody dynamického rozptylu světla. V první částí práce jsou charakterizovány vodné roztoky huminových kyselin získané z různých přírodních zdrojů (lignit, půda, kompost). Následně jsou zkoumány vlivy přečištění a modifikace získaných vzorků huminových kyselin. Z dosažených výsledků vyplývá, že oba studované parametry mají významný vliv na agregační chování huminových kyselin ve vodných roztocích.

Czech abstract

Huminové kyseliny jsou pozoruhodné látky, které jsou součástí mnoha biochemických procesů v přírodě. Neoddiskutovatelný je vliv huminových kyselin na transport živin i toxických látek. Studium struktury huminových kyselin je předmětem výzkumů již po mnoho desetiletí a stále lze nalézt chybějící či neúplné informace. V této problematice jsou patrně stěžejní parametry, jako je velikost částic a konformace. Tento příspěvek se zabývá studiem obou zmíněných charakteristik pomocí metody dynamického rozptylu světla. V první částí práce jsou charakterizovány vodné roztoky huminových kyselin získané z různých přírodních zdrojů (lignit, půda, kompost). Následně jsou zkoumány vlivy přečištění a modifikace získaných vzorků huminových kyselin. Z dosažených výsledků vyplývá, že oba studované parametry mají významný vliv na agregační chování huminových kyselin ve vodných roztocích.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT107463,
 author="Michal {Kalina} and Aneta {Chytilová} and Martina {Klučáková}",
 title="Studium Agregace Huminových Kyselin Pomocí Technik Rozptylu Světla",
 annote="Huminové kyseliny jsou pozoruhodné látky, které jsou součástí mnoha biochemických procesů v přírodě. Neoddiskutovatelný je vliv huminových kyselin na transport živin i toxických látek. Studium struktury huminových kyselin je předmětem výzkumů již po mnoho desetiletí a stále lze nalézt chybějící či neúplné informace. V této problematice jsou patrně stěžejní parametry, jako je velikost částic a konformace. Tento příspěvek se zabývá studiem obou zmíněných charakteristik pomocí metody dynamického rozptylu světla. V první částí práce jsou charakterizovány vodné roztoky huminových kyselin získané z různých přírodních zdrojů (lignit, půda, kompost). Následně jsou zkoumány vlivy přečištění a modifikace získaných vzorků huminových kyselin. Z dosažených výsledků vyplývá, že oba studované parametry mají významný vliv na agregační chování huminových kyselin ve vodných roztocích.",
 address="Ostravská Univerzita v Ostravě",
 booktitle="Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě",
 chapter="107463",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ostravská Univerzita v Ostravě",
 year="2014",
 month="may",
 pages="1--4",
 publisher="Ostravská Univerzita v Ostravě",
 type="conference paper"
}