Publication detail

Inverse values of EEG signal power in joint EEG-fMRI analysis

SANETRNÍKOVÁ, D. LABOUNEK, R.

Original Title

Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze

Czech Title

Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze

English Title

Inverse values of EEG signal power in joint EEG-fMRI analysis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tato práce shrnuje základní teorii měření a analýzy mozkové aktivity pomocí BOLD signálu v MR tomografu společně nebo bez EEG signálu. Zabývá se důsledky změny poměru koncentrací oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu a především paramagnetickou vlastností deoxyhemoglobinu, na který je MR tomograf citlivý a který je využíván jako přirozená kontrastní látka. Kromě užitečného signálu se během měření do výsledků dostávají i šumy, které je třeba odstranit, a proto jsou v práci uvedeny postupy předzpracování BOLD a EEG signálu. Práce se také zabývá návrhem podobnostního kritéria pro srovnání různých aktivačních map. Jelikož práce navazuje na již vytvořený program EEG Regressor Builder, je zde uveden postup zpracování EEG dat do podoby regresoru a návrh grafické úpravy softwarové knihovny tohoto programu tak, aby byl schopen pracovat s převrácenými hodnotami výkonu EEG signálu.

Czech abstract

Tato práce shrnuje základní teorii měření a analýzy mozkové aktivity pomocí BOLD signálu v MR tomografu společně nebo bez EEG signálu. Zabývá se důsledky změny poměru koncentrací oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu a především paramagnetickou vlastností deoxyhemoglobinu, na který je MR tomograf citlivý a který je využíván jako přirozená kontrastní látka. Kromě užitečného signálu se během měření do výsledků dostávají i šumy, které je třeba odstranit, a proto jsou v práci uvedeny postupy předzpracování BOLD a EEG signálu. Práce se také zabývá návrhem podobnostního kritéria pro srovnání různých aktivačních map. Jelikož práce navazuje na již vytvořený program EEG Regressor Builder, je zde uveden postup zpracování EEG dat do podoby regresoru a návrh grafické úpravy softwarové knihovny tohoto programu tak, aby byl schopen pracovat s převrácenými hodnotami výkonu EEG signálu.

English abstract

This study examines the effect of spectral changes of simultaneously measured scalp EEG signal during fMRI acquisition on the BOLD signal, expressed as a time changes of inverted power values. It is assumed that the inverted power values could have physiological foundation and could be relate to other results of EEG-fMRI analysis for differently constructed regressors. To evaluate the effects of these changes, we used criterions of similarity (Pearson correlation coefficient, cosine criterion). The results of criterions of similarity say that the inverted power is anticorrelated to normal absolute power. The results are presented and discussed at the end of this study.

Keywords

EEG signal, functional magnetic resonance imaging, BOLD signal, hemodynamic response function, deoxyhemoglobin, general linear model, regressor

RIV year

2014

Released

24.04.2014

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4922-0

Book

The proceedings of the 20th conference EEICT 2014

Edition

1

Edition number

1

Pages from

153

Pages to

155

Pages count

3

URL

BibTex


@inproceedings{BUT107298,
 author="Dominika {Sanetrníková} and René {Labounek}",
 title="Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze",
 annote="Tato práce shrnuje základní teorii měření a analýzy mozkové aktivity pomocí BOLD signálu v MR tomografu společně nebo bez EEG signálu. Zabývá se důsledky změny poměru koncentrací oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu a především paramagnetickou vlastností deoxyhemoglobinu, na který je MR tomograf citlivý a který je využíván jako přirozená kontrastní látka. Kromě užitečného signálu se během měření do výsledků dostávají i šumy, které je třeba odstranit, a proto jsou v práci uvedeny postupy předzpracování BOLD a EEG signálu. Práce se také zabývá návrhem podobnostního kritéria pro srovnání různých aktivačních map. Jelikož práce navazuje na již vytvořený program EEG Regressor Builder, je zde uveden postup zpracování EEG dat do podoby regresoru a návrh grafické úpravy softwarové knihovny tohoto programu tak, aby byl schopen pracovat s převrácenými hodnotami výkonu EEG signálu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="The proceedings of the 20th conference EEICT 2014",
 chapter="107298",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="april",
 pages="153--155",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}