Publication detail

Data Extraction Using an Electromagnetic Side Channel

NOVOTNÝ, B. SOBEK, J.

Original Title

Extrakce dat pomocí elektromagnetického postranního kanálu

Czech Title

Extrakce dat pomocí elektromagnetického postranního kanálu

English Title

Data Extraction Using an Electromagnetic Side Channel

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek shrnuje současnou situaci výzkumu elektromagnetického postranního kanálu. Je zde uveden jako příklad proudový postranní kanál, z jehož teoretických předpokladů je odvozen elektromagnetický postranní kanál, který existuje v zabezpečených informačních systémech. V závěru článku jsou znázorněny výsledky monitorování elektromagnetického postranního kanálu pomocí amatérské sondy sloužící pro zachycení informace uniklé z kryptografického systému.

Czech abstract

Článek shrnuje současnou situaci výzkumu elektromagnetického postranního kanálu. Je zde uveden jako příklad proudový postranní kanál, z jehož teoretických předpokladů je odvozen elektromagnetický postranní kanál, který existuje v zabezpečených informačních systémech. V závěru článku jsou znázorněny výsledky monitorování elektromagnetického postranního kanálu pomocí amatérské sondy sloužící pro zachycení informace uniklé z kryptografického systému.

English abstract

This paper summarizes the current research situation of electromagnetic side channel. It is shown here as an example of current side channel of the theoretical assumptions derived solenoid side channel that exists in secure information systems. In conclusion, the article shows the results of monitoring of the electromagnetic side channel using amateur probes used for capturing information leaked from cryptographic system.

Keywords

Extraction, side channel analysis, electromagnetic side channel, current side channel.

RIV year

2014

Released

20.04.2014

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex


@article{BUT107294,
 author="Bohumil {Novotný} and Jiří {Sobek}",
 title="Extrakce dat pomocí elektromagnetického postranního kanálu",
 annote="Článek shrnuje současnou situaci výzkumu elektromagnetického postranního kanálu. Je zde uveden jako příklad proudový postranní kanál, z jehož teoretických předpokladů je odvozen elektromagnetický postranní kanál, který existuje v zabezpečených informačních systémech. V závěru článku jsou znázorněny výsledky monitorování elektromagnetického postranního kanálu pomocí amatérské sondy sloužící pro zachycení informace uniklé z kryptografického systému.",
 chapter="107294",
 howpublished="online",
 number="2",
 volume="16",
 year="2014",
 month="april",
 pages="1--7",
 type="journal article"
}