Patent detail

Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité výztuže v cementových kompozitech

BODNÁROVÁ, L. HELA, R. KOPKÁNĚ, D. HERKA, P. SŤAHEL, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Cementové kompozity (beton, malta, stěrky apod.) jsou často vyztužovány tzv. rozptýlenou výztuží, která má zvýšit pevnost v tahu v ohybu či snížit smršťování materiálu. Takováto rozptýlená výztuž může být tvořena z kovu, plastu, skla či celulózy. Při aplikaci výztuže ve formě vláken je důležitým parametrem rovnoměrné rozptýlení vláken v celém objemu směsi. Technickou výzvou je posouzení míry výskytu shluků a tím i stanovení kvality rozmísení vláken. Zpětného zjištění distribuce vláken v cementovém kompozitu je založen na stanovení snadno identifikovatelných shluků vláken na lomu tenkých vrstev posuzovaného materiálu jejich přítomnosti vláken jako takové a posouzení distribuce v rámci zkoumaného vzorku – homogenity rozmísení. Pro získání reprezentativního soboru je navržen postup, kdy je vzorek rozřezán na tenké desky a rozlámaný definovaným způsobem na zlomky ekvivalentní velikosti.

Keywords

rozptýlená výztuž, beton, malta, polymerní vlákna, drátkobeton

Patent number

26745

Date of registration

07.04.2014

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, KrampeHarex CZ s.r.o., Ostrovačice, CZ Masarykova univerzita

Documents