Publication detail

Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J. KOLKA, Z.

Original Title

Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control

Czech Title

Měření a zhodnocení PLC modemů s G3 a PRIME standardy pro řízení pouličního osvětlení

English Title

Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper surveys narrowband power line communications (PLCs) in the context of Smart Grid and remote Street Lighting Control. The specifications G3-PLC and PRIME are discussed. The field test results and data rate measurements are presented for different scenarios. They demonstrate the problems encountered when the PLC signal is necessary to be sent through the switchgear, complicated topology, noisy topology and topology similar to simple street-light topology.

Czech abstract

Příspěvek rozebírá úzkopásmovou datovou komunikaci po silnoproudém vedení v kontextu Smart Grid a vzdáleného řízení pouličního osvětlení. Především standardy G3-PLC a PRIME jsou diskutovány. Měření a výsledky pro různé scénáře budou představeny a demonstrují tak problémové oblasti této komunikace jako je cesta přes rozvaděč, komplikovanou topologii či zarušené prostředí nebo topologii podobnou topologii pouličního osvětlení.

English abstract

The paper surveys narrowband power line communications (PLCs) in the context of Smart Grid and remote Street Lighting Control. The specifications G3-PLC and PRIME are discussed. The field test results and data rate measurements are presented for different scenarios. They demonstrate the problems encountered when the PLC signal is necessary to be sent through the switchgear, complicated topology, noisy topology and topology similar to simple street-light topology.

Keywords

power line communication, street light, G3-PLC, PRIME, measurement

RIV year

2014

Released

31.03.2014

ISBN

978-1-4799-4961-8

Book

Proceeding of 2014 18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications

Pages from

238

Pages to

243

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT107008,
  author="Petr {Mlýnek} and Martin {Koutný} and Jiří {Mišurec} and Zdeněk {Kolka}",
  title="Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control",
  annote="The paper surveys narrowband power line communications (PLCs) in the context of Smart Grid and remote Street Lighting Control. The specifications G3-PLC and PRIME are discussed. The field test results and data rate measurements are presented for different scenarios. They demonstrate the problems encountered when the PLC signal is necessary to be sent through the switchgear, complicated topology, noisy topology and topology similar to simple street-light topology.",
  booktitle="Proceeding of 2014 18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications",
  chapter="107008",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="march",
  pages="238--243",
  type="conference paper"
}